ПДЮТ м. Гірника Донецької області

 

Учнівське самоврядування

  ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФОРТ БУАЙАРД»

   На виконання рішення педагогічної ради ПДЮТ м.Гірника (протокол № 1 від 26.01.2009) було затверджено модель учнівського самоврядування «Форт Буайард». Розроблено та затверджено методичною радою ПДЮТ м.Гірника (протокол № 1 від 03.02.2009) Положення про учнівське самоврядування в закладі.
І. Модель учнівського самоврядування
Аналіз сучасних тенденцій молодіжної політики країн світу засвідчує, що в ній домінують орієнтири на підвищення соціальної активності молодіжної громади. Звичайно, це вимагає від держави і суспільства створення умов, за яких молодь могла б успішно реалізовувати свій потенціал. 
Розвинутим є те суспільство, у якому всім людям доступна участь у формуванні свого життя. Молодь не може розвиватися, якщо в неї «зв’язані руки», якщо вона не може впливати на перебіг власного життя. Тільки в процесі участі у суспільному житті ви набудете досвіду, у вас з’явиться захоплення, впевненість у своїх силах, необхідні знання. Саме досвід викликає відчуття контролю за власним життям. 
Тому, щоб сформувати у вас ініціативність, здатність приймати свідомі рішення, організовувати самих себе і своїх однолітків, відповідати за власні рішення і вчинки, навчити аналізувати свої помилки, існує учнівське самоврядування. 
Існує перелік основних нормативних документів, що регламентують учнівське самоврядування: 
-Загальна декларація прав людини.
-Конвенція про права дитини.Конституція України.
-Закон України «Про освіту».
-Положення про позашкільний навчальний заклад. 
-Статут  закладу.
ІІ. Загальні положенняТворчого об’єднання «Форт Буайард»
-Творче об’єднання є громадською організацією, що об'єднує на основі добровільності гуртки ПДЮТ м.Гірника та їх вихованців.
-Творче об’єднання діє на засадах рівноправності усіх її членів, самоврядування, законності та гласності.
-Творче об’єднання має право вносити пропозиції до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
-Творче об’єднання взаємодіє з іншими громадськими організаціями та   об'єднаннями,  фізичними особами, що своєю діяльністю сприяють вирішенню її завдань. |
-Творче об’єднання оптимально поєднує форми організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової.
-Творче об’єднання створює належні умови для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід.
-Творче об’єднання інтегрує зусилля батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.
ІІІ. ЗавданняТворчого об’єднання «Форт Буайард»
Головним завданням є: 
-реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі; 
-зростання національної свідомості, духовного розвитку учнівської молоді, виховання почуття патріотизму; 
-формування у молоді високої правової культури, поваги до законів держави, державної мови; 
-формування соціальної активності і професійної компетентності особистості;
-виховання громадянина, який має активну життєву позицію, прагне взяти на себе відповідальність за суспільство, в якому він живе, готується до дійової участі в демократичних процесах.
Самоврядування сприяє: 
-виявленню та розвиткові організаційних навичок; 
-формуванню в учнів відповідальності, принциповості, ініціативності.
Учнівське самоврядування повинно задовольняти основні вимоги до виховного процесу розвитку творчих здібностей учнівської молоді:
- гуманізація і демократизація : виховний вплив підпорядковується завданням формування громадянина України, а цей аспект включає високий рівень інтелекту та культури, розвиток творчих задатків особистості, виховання людяності, доброти та інших моральних чеснот;
- зв’язок виховання з реальним життям : робота органів самоврядування повинна передбачати участь у суспільно корисній праці, проведення організаторських акцій на здійснення загальноліцейних традиційних заходів тощо;
- виховання особистості у колективі в ході спільної діяльності : майбутній громадянин повинен бачити себе у соціумі, уміти реально оцінити себе, жити у колективі, навчити створювати його атмосферу, враховуючи думки меншості, шукати шляхи до консенсусу;
- єдність вимог і поваги до особистості : дуже вдало суть цього постулату висловив А.С. Макаренко: “Якомога більше вимог до людини, але разом з тим, якомога більше поваги до неї”. Учень повинен відчувати, що вимоги до нього базуються на вірі в його можливості, на впевненості у його силах, на турботі про поступальний розвиток його особистості.
 
ПОЛОЖЕННЯ
Про змагання на найкращий гурток
Палацу дитячої та юнацької творчості м.Гірника донецької області в рамках творчого об’єднання «форт Буайард»
1.Перемога у творчих конкурсах, змаганнях,фестивалях з різних напрямків науки, мистецтва, спорту тощо.
2.Найкраща організація самоврядування, самообслуговування, оформлення навчальних кабінетів ПДЮТ м.Гірника Донецької області.
3.Участь в житті ПДЮТ м.Гірника Донецької області, співпраця з молодіжними організаціями та учнівськими колективами інших навчальних та позашкільних закладів.
4.Зразковий порядок та дисципліна,постійний склад вихованців у гуртку, творчому об’єднанні.
5. Організація роботи з профілактики правопорушень та злочинів, формування здорового способу життя; 
6. Організація роботи із благоустрою та озеленення території ПДЮТ м.Гірника Донецької області.
7.Дотриманність багаторічних традицій та свят  українського народу,вивчення історії та культури рідного краю.
 

План роботи

творчого об’єднання «Форт Буайард»

ПДЮТ м. Гірника Донецької області

на  2019 рік

№ з/р

Заходи

Календарні строки виконання

1

Збори лідерів Ради учнівського самоврядування творчого об’єднання «Форт Буайард». Складання річного плану роботи Ради учнівського самоврядування творчого об’єднання «Форт Буайард»

Січень

2

Форум-театр «Сучасні проблеми молоді» для учасників учнівського самоврядування міста

Січень

3

Фото-сушка «Зима-чарівниця»

Лютий

4

Творча акція «Дарунки Купідона», присвячена Дню Святого Валентина

Лютий

5

Тестування «Ми за здоровий спосіб життя!»

Березень

6

Стінний  проект «Моя обіцянка Землі», присвячений  Всесвітньому дню Землі

Березень

7

День  здоров’я «В майбутнє – здоровими!»

Квітень

8

Квест-програма «У пошуках скарбів»

Травень

9

Конкурс - виставка колажів "Творчий коктейль"

Вересень

10

Збори Ради учнівського самоврядування творчого об’єднання «Форт Буайард»

Вересень

11

Історичний квест «Героїв країна – моя Україна!», присвячений  Дню захисника України

Жовтень

12

Соціальна  акція «Відповідальність починається з тебе!»  

Жовтень

13

Флешмоб «Збережи життя», присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом

Грудень

14

Підсумкове  засідання  Ради учнівського самоврядування творчого об’єднання «Форт Буайард»

Грудень

 

 

План роботи

Ради старшокласників закладів ЗСО

м. Гірник та смт. Курахівка

на 2019 рік

 

№ з/р

Заходи

Календарні строки виконання

1.

Форум-театр «Сучасні проблеми молоді» для учасників учнівського самоврядування міста

січень

2.

Міський  етап  конкурсу серед команд веселих і кмітливих юних  інспекторів руху (КВК-ЮІР)

лютий

3.

Міський КВК «Молодь обирає  здоров'я»

березень

4.

Міський етап  фестивалю дружин юних пожежних

березень

5.

Міський зліт лідерів учнівського самоврядування на базі ПДЮТ. Вибори складу Ради старшокласників

травень

6.

Міський брейн-ринг «Лідер року - 2019» для лідерів учнівського самоврядування закладів ЗСО міста

травень

7.

Засідання Ради старшокласників

вересень

8.

Тренінг «Лідери майбутнього» для лідерів учнівського самоврядування міста

листопад

9.

Флешмоб «Збережи життя», присвячений  Дню боротьби зі СНІДом

грудень