ПДЮТ м. Гірника Донецької області

 

Документи

 

                                                                            

ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

 м.ГІРНИКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________

 

вул. Прокоф`єва, 28, м. Гірник Донецької області, 85487,

Е-mail: [email protected]; тел.(06237)5-13-25, код ЄДРПОУ 22024107

З   В   І   Т

позашкільного навчального закладу

(станом на 01 січня  2019 року)

Подають

Термін подання

Форма 1-ПЗ (освіта)

Позашкільні навчальні заклади сфери освіти незалежно від форми власності -

 органу управління освітою за місцезнаходженням

не пізніше

20 січня

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                    Наказ МОН                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          12 липня 2017 року № 1016

                                                                                                                                            (за погодженням з Держстатом України)       

Респондент:

Найменування Палац дитячої та юнацької творчості м.Гірника Донецької області

 

Місцезнаходження 85487, Донецька обл., м. Гірник, вул. Прокоф’єва, буд. 28

 (поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу)

Тип місцевості (1 – міська місцевість, 2 – сільська місцевість) 1

Тип та код закладу  430,  04   

Форма власності     комунальна

                                (державна, комунальна, приватна)

Рівень бюджету      міський

                                      (державний,  бюджет Автономної Республіки Крим та обласний, районний, міський, районний у містах)  

                         

Розділ І. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання

 позашкільного навчального закладу

 

Кількість

Кількість вихо-

З

З гр.1 – кіль-

З гр.2 - кількість

З них

 

ряд-

гуртків, груп

ванців, учнів,

них

кість гуртків,

вихованців, учнів,

кіль-

 

ка

 та інших

слухачів у гурт-

кіль-

груп та інших

слухачів у гуртках,

кість

Напрями діяльності

 

творчих

ках, групах та

кість

творчих об’єд-

 групах та інших

дівчат,

 

 

 об’єднань,

інших творчих

дів-

нань, які пра-

творчих об’єднан-

осіб

 

 

од.

об’єднаннях,

чат,

цюють за кошти

нях, які працюють

 

 

 

 

осіб

осіб

батьків,  од.

за кошти батьків,

 

 

 

 

 

 

 

осіб

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усі напрями діяльності (сума даних

01

25

302

208

-

-

-

   рядків 02 – 12)

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

  науково-технічний

02

4

64

41

-

-

-

  еколого-натуралістичний

03

-

-

-

-

-

-

  туристсько-краєзнавчий

04

-

-

-

-

-

-

  фізкультурно-спортивний або

  спортивний

 

05

-

-

-

-

-

-

  художньо-естетичний

06

21

238

167

-

-

-

    дослідницько-експериментальний

07

-

-

-

-

-

-

  військово-патріотичний

08

-

-

-

-

-

-

  соціально-реабілітаційний

09

-

-

-

-

-

-

  гуманітарний

10

-

-

-

-

-

-

  бібліотечно-бібліографічний

11

-

-

-

-

-

-

  оздоровчий

12

-

-

-

-

-

-

З рядка 01 графи 2:

 кількість вихованців, учнів, слухачів з особливими освітніми потребами  (13) __21__ ,

 кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (14) __3__ ,

 кількість дітей з малозабезпечених сімей (15) __2__

Кількість філій позашкільного навчального закладу, од. (16) __-__  

З рядка 01 графи 1: кількість гуртків, груп та інших  творчих об’єднань у філіях позашкільного навчального закладу, од. (17) __-_ 

З рядка 01 графи 2: кількість вихованців, учнів, слухачів у філіях позашкільного навчального закладу  (18) ___-___  

Кількість наукових товариств учнів, що функціонують у закладі, од. (19)__-_ , кількість учнів у наукових товариствах (20) __-_

Кількість заходів, проведених позашкільним навчальним закладом (експедицій, зборів, змагань, зльотів, походів, конференцій, конкурсів, турнірів, концертів та інших, передбачених статутом закладу), од. (21)__87_,

з них проведених за кошти бюджету, од. (22) ___-__

   Кількість дітей, залучених до проведених заходів, осіб (23) _1542_ , з них кількість дітей, залучених до заходів, проведених за кошти бюджету (24) _-_

 

 

2

Розділ ІІ. Кількість і склад педагогічних працівників позашкільного навчального закладу

 

 

 

Кількість працівників, усього, осіб

З них

З графи 1 -кількість

пенсіо-нерів,

осіб

 

З графи 1 – кількість працівників, які мають стаж педагогічної роботи

Кількість

зайнятих

ставок,

од.

 

жінки

працівники з освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою)

 

 

 

спеціаліст

або магістр

(повна вища освіта)

бакалавр

(базова вища освіта)

молодший спеціаліст

(неповна вища освіта)

середня загальна освіта

 

ряд-

до 3

років

від 3 до 10

років

від 10

до 20

років

більше

20

років

 

ка

 

 

усього

у т.ч. педагогічна

 

 

 

 

 

А

Б

1

2

        3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Педагогічні працівники (без керівників закладів і сумісників) (сума даних рядків 02-04)

 

10

10

7

-

3

2

-

5

-

3

2

5

9,1

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   керівники гуртків, секцій та інших

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   організаційних форм роботи

02

8

8

5

-

3

2

-

5

-

2

1

5

7,1

 

   методисти

03

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

 

   інші педагогічні працівники

04

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

 

      з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      практичні психологи

05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

      соціальні педагоги

06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Директори закладів

07

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

 

Заступники директорів закладів

08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Усі педагогічні працівники, які мають основну роботу в закладах (сума даних рядків 01, 07, 08)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

11

11

8

-

3

2

-

5

-

3

2

6

10,1

 

   з них віком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   до 30 років

10

2

2

2

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2,3

 

   31 – 40 років

11

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

 

   41 – 50 років

12

5

5

4

-

1

1

-

1

-

1

1

3

5,3

 

   51 – 55 років

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

   понад 55 років

14

3

3

1

-

2

1

-

3

-

-

-

3

2,5

 

З рядка 09 -педагогічні працівники у сільській місцевості

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Крім того, педагогічні працівники, прийняті

на роботу за сумісництвом (сума даних рядків 17-19)

 

16

 

1

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

   з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   керівники гуртків, секцій та інших організаційних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   форм роботи

17

1

1

1

-

-

-

-

-

 

   методисти

18

-

-

-

-

-

-

-

-

 

   інші педагогічні працівники

19

-

-

-

-

-

-

-

-

 

З рядка 16

педагогічні працівники в сільській місцевості

 

20

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу (включаючи сумісників)

 

21

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

   з них спеціалісти в сільській місцевості

22

-

-

-

-

-

-

-

-

 

                     

 

        3

Розділ ІІІ. Віковий склад вихованців, учнів, слухачів за напрямами діяльності позашкільного навчального закладу

(осіб)

 

рядка

Кількість вихованців, учнів, слухачів –усього

(сума даних граф 2-14)

У тому числі особи, яким виповнилося

 

6 років

і менше

7

років

8

 років

9

 років

10 років

11 років

12 років

13 років

14 років

15 років

16 років

17 років

18 років і більше

 

 

 

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Вихованці, учні, слухачі у гуртках, групах, творчих об'єднаннях (сума даних рядків 02 – 12)

01

302

36

46

48

38

41

23

32

19

10

7

2

-

-

у тому числі за напрямами діяльності гуртків, груп, творчих об'єднань:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-технічний

02

64

26

6

9

6

8

4

4

1

-

-

-

-

-

еколого-натуралістичний

03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

туристсько-краєзнавчий

04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

фізкультурно-спортивний або спортивний

 

05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

художньо-естетичний

06

238

10

40

39

32

33

19

28

18

10

7

2

-

-

дослідницько- експериментальний

07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

військово-патріотичний

08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

соціально-реабілітаційний

09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

гуманітарний

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бібліотечно-бібліографічний

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

оздоровчий

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

З рядка 01 – дівчат

13

208

21

37

35

19

27

20

22

14

6

5

2

-

-

 

Розділ ІV. Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу

 

рядка

 

 

рядка

 

 

 

Загальна площа всіх приміщень, м2

01

-

метеорологічна станція

19

0

   у тому числі здана в оренду

02

-

стадіон

20

0

Крім того, орендована площа, м2

03

808  м2

планетарій

21

0

З рядків 01 і 03 – площа приміщень для занять гуртків,

груп та інших творчих об’єднань, м2

04

 

431  м2

навчальні судна та маломірні плавзасоби

22

0

автобуси

23

0

Приміщення та споруди, що є у закладі (потрібне  позначити 1- так, 0 - ні)

 

 

легкові автомобілі

24

0

  глядацька (лекційна) зала

05

0

вантажні автомобілі

25

0

  спортивна зала

06

0

сільськогосподарські машини

26

0

  хореографічна зала

07

1

комп’ютерний клас

27

0

  бібліотека

08

0

науково-дослідницька лабораторія

28

0

  стаціонарний басейн

09

0

фотостудія

29

0

  майстерня

10

0

стартовий місток для запуску моделей суден

30

0

  теплиця

11

0

Кількість окремих будівель, в яких працюють

 

 

  обсерваторія

12

0

гуртки, групи, інші творчі об’єднання, од.

31

0

  музей

13

0

   з них

 

0

  навчально-дослідний тваринницький комплекс

14

0

   потребують капітального ремонту

32

0

  пасіка

15

0

   перебувають в аварійному стані

33

0

  кордодром з боксами

16

0

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

34

0

  картодром з боксами

17

0

Поверх, до якого є безперешкодний доступ для

дітей з особливими освітніми потребами

35

 

0

  навчально-дослідна земельна ділянка

18

0

 

                                 Директор                                                             _______ Н.В.Кійко_______________________

   (місце підпису керівника (власника) та/або осіб,                                                                     (П.І.Б.)

    відповідальних за заповнення форм звітності)

 

____________________________________________         _________________________________________

 

телефон          (06237)51325,  факс ___-___ ,           електронна пошта      [email protected]