ПДЮТ м. Гірника Донецької області

 

Наш Палац

 

ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

 м.ГІРНИКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Прокоф`єва, 28, м. Гірник Донецької області, 85487,

Е-mail: [email protected]; тел.(06237)5-13-25, код ЄДРПОУ 22024107

 

Навчальні програми, що реалізуються в закладі

- що видані МОН України (зі змінами та доповненнями), а саме:

 

 • Навчальна програма з позашкільної освіти художньо - естетичного напрямку  ансамблю танцю «Ритм»  (8 років навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку студії «Художній дизайн»  (5 років навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку студії «Талановиті пальчики»  (5 років навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку гуртка «Малюнок та живопис»  (6 років навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку гуртка «Малюнок та живопис»  з дитиною з інвалідністю  (3 роки навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку студії «Творчий квартал»  (5 років навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти науково - технічного напрямку

      гуртка «Місто майстрів» індивідуальної роботи з дитиною з інвалідністю 

     (3 роки навчання)

 • Навчальна програма з позашкільної освіти науково - технічного напрямку студії паперової пластики «Папірус»  (5 років навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти науково - технічного напрямку

      гуртка «Оригамі»  з дитиною з інвалідністю  (3 роки навчання)

 • Навчальна програма з позашкільної освіти художньо естетичного напрямку студії  «Творчий квартал» індивідуальної роботи з дитиною з інвалідністю (3 роки навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти художньо естетичного напрямку   гуртка «Чарівний пензлик» індивідуальної роботи з дитиною з інвалідністю (3 роки навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти науково - технічного напрямку студії  «Папірус»  індивідуальної роботи з обдарованою дитиною (3 роки  навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти художньо - естетичного напрямку   гуртка «Художній дизайн»  індивідуальної роботи з дитиною з інвалідністю ( 3 роки навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напрямку

 гуртка «Творча майстерня» (5 років навчання)

 

- що видані МОН України та Міністерством освіти СРСР (зі змінами та доповненнями), а саме:

 • Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку гуртка сольного співу «Веселі нотки»  (8 років навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку гуртка сольного співу «Чарівні голосочки»  (8 років навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку вокального ансамблю «Капітошка»  (8 років навчання)
 • Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку вокального ансамблю «Співаночки»  (8 років навчання)

В ПДЮТ м.Гірника Донецької області визначена українська мова навчання.

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗА 2018 РІК ТА ОСНОВИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ НА 2019 РІК

Протягом 2018 року Палац дитячої та юнацької творчості м.Гірника Донецької області (далі ПДЮТ) працював над реалізацією основних завдань державної політики в галузі позашкільної освіти, виконанням основних завдань освіти, «Програми економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», Програми «Освіта Селидового. 2017-2020 роки», чинного законодавства про освіту.

Зусилля колективу закладу було спрямовано на забезпечення якості освіти, ефективне впровадження освітніх програм, формування оптимальної мережі гуртків та творчих об’єднань, надання повного спектру освітніх послуг для отримання якісної позашкільної освіти дітьми та учнівською молоддю міста, забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу, створення належних умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

         Діяльність ПДЮТ, педагогічного колективу закладу була організована на підставі основних нормативно - правових документів:

- Конституція України;

- Національної доктрини розвитку освіти України;

- Декларації прав національностей України, тощо.

 

На виконання реалізації Закону України «Про позашкільну освіту» освітній  процес у 2018 році було організовано відповідно до трьохрівневої системи розподілу   гуртків і творчих об’єднань.

 

 

Рік

 

 

Кількість гуртків, творчих об’єднань /груп

 

 

Охоплення дітей

Початок року

Кінець року

Початок року

Кінець року

2018  

12/26

17/25

312

302

2019

17/25

-

302

-

 

Наповнюваність груп - 10-25 вихованців, залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації освітнього процесу і рівня майстерності вихованців. Чисельний склад груп, у яких передбачено індивідуальне навчання (гуртки сольного співу «Веселі нотки», «Чарівні голосочки», гуртки «Оригамі», «Чарівний пензлик», «Малюнок та живопис», «Талановиті пальчики», «Творча майстерня», «Місто майстрів», «Художній дизайн», студії «Творчий квартал», «Папірус») - від о 1 до 5 вихованців, що відповідає нормативам наповнюваності гуртків.

         У  І півріччі 2018-2019 навчального року, відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, Статуту  ПДЮТ, на виконання рішення педагогічної ради ПДЮТ (протокол від 29.08.2018 № 3), наказу ПДЮТ від 03.09.2018 № 118 «Про дозвіл роботи гуртків ПДЮТ на базі закладів освіти та культури  міста в 2018 – 2019 навчальному році», сумісних планів роботи з закладами ЗСО міста по виявленню здібностей у дітей та їх розвитку на 2018 – 2019 навчальний рік та Договорів про співробітництво від 01.09.2018 на базі закладів ЗСО та культури міста станом на 01.01.2019  діють  5 гуртків та творчих об’єднань, а саме:

- Гірницька ЗОШ № 17 м.Селидового - гурток «Малюнок та живопис» (індивідуальна робота за дитиною з інвалідністю, керівник гуртка Горпинич О.В.);

- Гірницька ЗОШ № 18 м.Селидового - гурток «Малюнок та живопис» (керівник гуртка Горпинич О.В.);

- Гірницька ЗОШ № 19 м.Селидового - вокальний ансамбль «Співаночки» (керівник гуртка Припічек Т.М.), гурток «Художній дизайн» (керівник гуртка Пяткова Т.С.), гурток «Творча майстерня» (керівник гуртка Мосьонз С.В.), гурток «Малюнок та живопис» (індивідуальна робота за дитиною з інвалідністю, керівник гуртка Горпинич О.В.);

- БК м.Гірник - студія «Творчий квартал» (керівник гуртка Кодикова Н.О.).

 

Надання позашкільної освіти здійснювалося диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я вихованців з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, екскурсія, виставка, конкурс, свято, концерт, репетиція, індивідуальне заняття, вікторина, гра, тощо.

          Протягом 2018 року педагогами закладу активізовано роботу щодо використання та впровадження в освітній  процес інноваційних форм та методів роботи.

         Педагогічним колективом ПДЮТ протягом року важливу увагу було приділено організації та проведенню роботи з дітьми соціально - незахищених категорій. Педагогами закладу створено умови соціально - реабілітаційної  підтримки вихованців з числа дітей соціально - незахищених категорій (СНК).  Протягом 2018 року проведено роботу за напрямками:

- залучення дітей СНК до позашкільної діяльності;

- розвиток творчих здібностей дітей СНК;

- робота з талановитими та обдарованими дітьми,  учнівською молоддю міста  з числа дітей СНК;

- формування життєвих компетенцій дітей СНК.

         Станом на 01.01.2019 до гурткової роботи залучено на 39,4 % дітей та підлітків соціально-незахищених категорій, що свідчить про достатній  рівень  організаційної роботи педагогів закладу (на 5,7 % більше, ніж у 2017 році).  Кількісний аналіз залучення дітей СНК до гурткової роботи становить 119  вихованців. Особливо слід відмітити роботу   керівників гуртків закладу щодо залучення до гурткової роботи  дітей  соціально – незахищених категорій, а саме: керівника гуртка Горпинич О.В.  (гурток «Малюнок та живопис» - 51  %), керівника гуртка Кодикову  Н.О. (студія «Творчий квартал» - 50 %), керівника гуртка Припічек Т.М. (гурток сольного співу «Чарівні голосочки», вокальний ансамбль «Співаночки», гурток «Талановиті пальчики» - 48,3 %), керівника гуртка Пяткову Т.С. (гурток «Художній дизайн» - 45 %).

Аналіз результативності свідчить, що педагогами закладу у 2018 році було  значно активізовано роботу щодо участі дітей соціально - незахищених  категорій в організаційно - масових та виховних заходах закладу, міста,області; значну увагу було приділено цілеспрямованій організованій соціально - педагогічній підтримці дітей  з  інвалідністю. За результатами участі вихованців з числа дітей СНК в творчих заходах до банків даних обдарованих дітей «Надія Донеччини» станом на 01.01.2019 занесено 38  вихованців:

- обласний - 1 дитина;

- міський - 14 дітей;

- банк ПДЮТ - 23 дитини.

         Слід зазначити  на активну участь дітей та учнівської молоді міста з числа дітей СНК у 2018 році у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських конкурсах, фестивалях, а саме:

- 04.01.2018 - обласний  етап ХІ  Міжнародного екологічного конкурсу за темою «Загадкове життя домашніх улюбленців»:

- 03.03.2018 - 06.03.2018 - відбірковий етап Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю  народного мистецтва «Смарагдові витоки»:

- 10.03.2018 - 13.03.2018 - відбірковий етап Всеукраїнської виставки - конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»:

- 27.02.2018 - 14.03.2018 - відбірковий етап обласного  конкурсу – виставки робіт з декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Великодній дивограй»:

- 19.03.2018 - 25.03.2018 - відбірковий етап обласного конкурсу малюнків «Весняні барви Донеччини»:

- 22.03.2018 - 25.03.2018 - відбірковий етап обласної виставки – конкурсу великоднього аранжування «Благовіст»:

- 05.04.2018 - обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого  мистецтва «Знай і люби свій край»:

- 11.04.2018 - обласна   виставка - конкурс Великоднього аранжування «Благовіст»:

- 11.04.2018 - обласний конкурс малюнків «Весняні барви Донеччини»:

- 02.04.2018 - 10.04.2018  - відбірковий етап Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина родина»:

- 18.05.2018 - міський конкурс з художньої самодіяльності «Звичайне диво»:

-  09.10.2018  - міський етап обласного  фестивалю української пісні «З Україною в серці!»:

- 12.10.2018 -  16.10.2018  - міський етап  обласного конкурсу – виставки  робіт з декоративно – ужиткового та  образотворчого мистецтва «Ми все можемо»:

16.10.2018  -  міський етап  обласного конкурсу-огляду  художньої творчості дітей з інвалідністю «Повір у себе»:

- 01.11.2018  -  05.11.2018  - міський конкурс -виставка  з образотворчого мистецтва та

- 21.11.2018 – 25.11.2018 - міський конкурс  з декоративно-ужиткової  творчості та образотворчого мистецтва  «На крилах натхнення» :

- 11.12.2018 - обласний конкурс  – виставка  робіт з декоративно – ужиткового та 

- 11.12.2018 - 18.12.2018  - міський етап обласної виставки  - конкурсу «Віфлеємська зірка»:

- 11.12.2018 - 18.12.2018 - міський етап обласного конкурсу малюнків «Зимові візерунки».

         З метою  створення умов для  творчого та духовного  розвитку дітей СНК, презентації  їх творчих досягнень протягом 2018 року на базі ПДЮТ , ЗЗСО та ЗДО  міста було організовано та проведено:

- персональні виставки творчих робіт (протягом 2018 року);

- міський конкурс - огляд художньої творчості дітей соціально- незахищених         категорій «Дерзайте, ви талановиті» (березень 2018 року);

- міський етап  обласного конкурсу – огляду  художньої творчості дітей з інвалідністю «Повір у себе»  (жовтень 2018 року);

- міський  етап  обласного конкурсу – виставки  робіт з декоративно – ужиткового та  образотворчого мистецтва «Ми все можемо» (жовтень 2018 року).

Організаційно-масову та виховну роботу з дітьми  соціально -  незахищених категорій проведено згідно сумісного планування ПДЮТ із ЗЗСО та ЗДО  міста. Сумісні плани  роботи виконано в повному обсязі.

         В ПДЮТ  відпрацьовано систему пошуку, відбору, творчого розвитку й педагогічного супроводу талановитих та  обдарованих дітей та учнівської молоді міста. 

Методичною службою закладу постійно оновлюються банки даних талановитих та обдарованих дітей, організовуються та проводяться творчі конкурси, фестивалі, виставки, тощо, спрямовані на розвиток та підтримку обдарованості. У 2018  році забезпечено належні умови щодо впровадження системи діяльності «Позашкільний заклад - НВЗ - заклади культури -  громадськість - батьки».

         Досягнення обдарованої молоді міста популяризувалися через міські засоби масової інформації, а саме: Селидівську міську газету «Наша зоря», сайти Гірницької міської ради, відділу освіти Селидівської міської ради, ПДЮТ.

Протягом року вдало забезпечено координацію діяльності ПДЮТ  з  освітніми  закладами міста (ЗОШ №№ 17, 18, 19, 22 м.Селидового; ЗДО  № 32 «Топольок»,  № 33 «Малятко»,    № 26 «Рябінка»), закладами культури міста  (БК м.Гірник, бібліотекою – філією № 2 м. Гірник, Мистецькою школою м.Гірник).

З питань науково-методичного забезпечення роботи з талановитими та обдарованими дітьми згідно планування методичною службою розроблено та розповсюджено методичні рекомендації для педагогів та батьків вихованців, систематично проводилась консультативна робота з батьками  талановитих та обдарованих дітей, педагогами  закладів ЗСО міста. Для керівників шкільних гуртків закладів ЗОШ  №№ 17, 18, 19, 22 м.Селидового організовано методичну та практичну допомогу щодо організації та проведення міських етапів Всеукраїнських, обласних, міських масових заходів.

         Аналіз результатів  свідчить про активну та результативну участь вихованців гуртка сольного співу «Веселі нотки» (керівник гуртка Габзалілова Т.Д.), ансамблю танцю «Ритм» (керівник гуртка Борисова Л.С.), студії «Папірус» (керівник гуртка Колотова І.М.), гуртка «Малюнок та живопис» (керівник гуртка Синельникова І.М.) у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських конкурсах, фестивалях, тощо. До банків даних обдарованих дітей «Надія Донеччини» станом на 01.01. 2019 занесено 104 вихованця, а саме:    

- до обласного банку – 10  дітей;

- до міського банку  - 32 дитини;

- до банку ПДЮТ -  62 дитини.

             План масових заходів ПДЮТ на 2018 рік виконано не  в повному обсязі  з поважних причин, а саме: у зв’язку  з призупиненням освітнього процесу не проведено масові заходи: флешмоб до Дня Святого Валентина «У ритмі серця», святкову програму «Жінка. Мати. Берегиня», присвячену Міжнародному жіночому дню (наказ ПДЮТ від 01.02.2018 № 19).                

         На високому методичному рівні проведено 7 масових заходів, а саме: міський брейн – ринг «Лідер року - 2018» для лідерів учнівського самоврядування ЗОШ міста (наказ від 17.05.2018 № 86); фут – квест «Я хочу бути здоровим!»  (наказ від 17.05.2018 № 85); святкову програму «Хай сонцю та квітам всміхаються діти!», присвячену Міжнародному дню захисту дітей (наказ від 05.06.2018 № 100); День відчинених дверей «Стежками царства Творчості» (наказ від 03.10.2018 № 135); міський форум для лідерів учнівського самоврядування «Лідер – одноліткам!» (наказ від 05.12.2018 № 160); пізнавально – ігрову програму «На гостини до Святого Миколая» для дітей соціально – незахищених категорій (наказ від 19.12.2018 № 175); святкову програму «Рік Новий стрічаємо разом!» (наказ від 02.01.2019 № 2).

Діяльність органів учнівського самоврядування закладів ЗСО міста організовано шляхом проведення засідань Ради старшокласників, навчання координаторів учнівського самоврядування закладів ЗСО міста; органів учнівського самоврядування ПДЮТ шляхом проведення засідань творчого об’єднання «Форт Буайард». Стан роботи щодо розвитку учнівського самоврядування в закладі  та  місті задовільний.

  З метою підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності та загальної культури педагоги закладу взяли активну участь в  міських та обласних  методичних заходах, а саме:

- 17.01.2018 - інструктивно-методичний семінарі «Особливості реалізації державних і регіональних програм з національно-патріотичного виховання у 2018 році» на базі Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Слов’янської міської ради (методист Крохіна К.В.);

         - 15.03.2018 по 17.03.2018 - звітна конференція в рамках проекту «Підтримка згуртування та розвитку громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі», м.Святогірськ на базі ГТК  «Зелена роща» (методист Крохіна К.В., керівник гуртка Кодикова Н.О.);

         - 12.04.2018 - обласний семінар - практикум  з хореографічного мистецтва, м. Покровськ (керівник гуртка Борисова Л.С.);

- 19.04.2018 -  обласний збір лідерів учнівського самоврядування «Чинити справи милосердя», м. Слов’янськ (культорганізатор  Пяткова Т.С.);

         - 17.10.2018 - обласна школа новаторства «Інноваційні технології громадянського виховання в умовах позашкільної освіти», м. Покровськ на базі Центру творчості та дозвілля  (методист Крохіна К.В.);

         - 18.10.2018 – збори обласної ради лідерів учнівського самоврядування, м. Слов’янськ (культорганізатор  Пяткова Т.С.);        

         - 30.10.2018 – міське методичне об’єднання для керівників гуртків позашкільних закладів освіти, м.Селидове на базі ЦТДЮ (методист Крохіна К.В., керівники гуртків Габзалілова Т.Д., Горпинич О.В., Припічек Т.М.);

- 09.11.2018 - обласний семінар – практикум для керівників гуртків «Моделювання іграшок - сувенірів», «Виготовлення сувенірів», «Бісероплетіння», «Орігамі», «Паперопластика», м. Краматорськ на базі Станції юних техніків (керівник гуртка Колотова І.М.);

- 20.12.2018 - обласний збір лідерів учнівського самоврядування «Молодіжні дебати», м. Слов’янськ (культорганізатор  Пяткова Т.С.).

         У минулому році було організовано та проведено:

- оперативних нарад - 15

- засідань педагогічної ради – 3

- шкіл педагогічної майстерності – 4

- засідань методичної ради – 18

- засідань художньої ради - 9

- конкурс презентацій «Досвід роботи» – 1

- конкурс  методичних матеріалів з профорієнтаційного виховання – 1.

               Методичною службою та культорганізатором закладу розроблено 15видів  інструктивно-методичних матеріалів друкованої продукції.

            У 2018 році методистом Крохіною К.В. було продовжено  вивчення педагогічного досвіду роботи  керівника гуртка Синельникової І.М.

Протягом   2018 року продовжено  роботу щодо впровадження проектних технологій в освітній процес, а саме: проект «Моделювання інноваційної діяльності позашкільного навчального закладу» (методист  Крохіна К.В.).

На виконання плану роботи  ПДЮТ на 2018 рік, згідно з наказом відділу освіти Селидівської  міської ради від 07.12.2018 № 432 «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2019»   керівник гуртка Синельникова І.М. взяла участь в міському етапі  Конкурсу за номінацією «Керівник гуртка художньо-естетичного напряму» (грудень 2018 року) згідно Положення. За підсумками проведення конкурсу (наказ відділу освіти Селидівської міської ради від 27.12.2018  №  471 «Про підсумки міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2019» керівник  гуртка Синельникова І.М. посіла І місце.

Робітниками закладу протягом липня – серпня 2018 року організовано певну роботу щодо підготовки закладу до нового навчального року, а саме: проведено поточний ремонт стелі та стін в коридорі приміщення , навчальних кабінетів, вестибюля, туалетної кімнати, в кабінетах директора, культорганізатора, методичному кабінеті; капітальний ремонт стелі у туалетній кімнаті, навчальному кабінеті № 6; промивку батарей у навчальному кабінеті № 8. Педагогами закладу оновлено всі динамічні стенди в коридорі та проведено детальну  інвентаризацію  міні - галереї творчих робіт вихованців. Виконано кольорову побілку 9 квітників. Пофарбовано турнікет та вхідні двері закладу.

Технічний стан приміщень відповідає вимогам щодо проведення навчальних занять, матеріальні цінності зберігаються в навчальних кабінетах і використовуються за призначенням.  Але слід зазначити, що матеріальні цінності, що відносяться до складу меблів, потребують поновлення.

 Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності вихованців проводилась у відповідності з діючим законодавством. В наявності законодавчі та нормативні акти з цих питань. Належним чином проводилась робота з питань Цивільного захисту. В наявності необхідна документація з пожежної безпеки.

Успішним є поєднання роботи з охорони життя та здоров’я при проведенні занять з Цивільного захисту та надзвичайних ситуацій з відпрацюванням елементів практичної евакуації учасників освітнього процесу. Згідно плану роботи проводились традиційні тематичні місячники по попередженню дорожньо-транспортного травматизму та протипожежної безпеки. Керівники гуртків закладу протягом року практикували різноманітні форми виховної роботи (профілактичні, інформаційні, практичні заняття, дидактичні та сюжетно-рольові ігри, бесіди, вікторини, тренінги, бюро порад, конкурси малюнків, інтерв’ю, тощо), про що свідчать записи в журналах планування та обліку роботи, планах організаційно-масової та виховної роботи. У приміщеннях навчального закладу в наявності наочність з безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки. В коридорі закладу розташовано план евакуації на випадок надзвичайних ситуацій, стенди з пожежної безпеки, запобігання ДТП, «Будь готовий до надзвичайних ситуацій!».

             Аналіз діяльності колективу закладу за минулий рік висвітлює ряд проблем, над вирішенням яких потрібно працювати упродовж 2019 року:

посилення мотивації удосконалення педагогічної майстерності;

 • надання повного «пакету» освітніх послуг – профільна підготовка вихованців – організація кваліфікаційних іспитів – видача свідоцтв про позашкільну освіту;
 • організація роботи з дітьми  та учнівською молоддю міста з девіантною поведінкою, дітьми «групи ризику», з неблагополучних сімей